نقش بیمانی در خصوص شرکت های بیمه

بیمانی به عنوان سامانه‌ای هوشمند برای تعیین و پرداخت خسارت آنلاین و تعیین مقصر از طریق تماس تصویری به صورت کاملا رایگان در نظر گرفته شده است. همچنین بیمانی بستری فراهم کرده تا در کنار خدمت رسانی بهتر به بیمه‌گزار، روند فرایند ارزیابی برای شرکت‌های بیمه هم ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود. حضور در بیمانی هزینه‌های سربار شرکت‌های بیمه را کاهش داده و امکان نظارت بیشتری بر پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

بیمانی نقشی در فرایند فروش بیمه ندارد و تنها در هنگام وقوع حادثه، تعیین مقصر و تعیین خسارت را به صورت آنلاین انجام می‌دهد. بیمه‌گزار پس از حادثه از طریق اپلیکیشن بیمانی می‌تواند به صورت غیر حضوری از خدمات شرکت بیمه خود استفاده کند.

بیمانی نقشی در فرایند فروش بیمه ندارد و تنها در هنگام وقوع حادثه، تعیین مقصر و تعیین خسارت را به صورت آنلاین انجام می‌دهد. بیمه‌گزار پس از حادثه از طریق اپلیکیشن بیمانی می‌تواند به صورت غیر حضوری از خدمات شرکت بیمه خود استفاده کند.

چرا بیمانی برای شرکت های بیمه؟

بیمانی نقشی در فرایند فروش بیمه ندارد و تنها در هنگام وقوع حادثه، تعیین مقصر و تعیین خسارت را به صورت آنلاین انجام می‌دهد. بیمه‌گزار پس از حادثه از طریق اپلیکیشن بیمانی می‌تواند به صورت غیر حضوری از خدمات شرکت بیمه خود استفاده کند.

All right reserved Bimany.ir 2023 © 

Cookie Policy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

متوجه شدم