خدمات خودرو

با چند کلیک، در چند دقیقه
شماره موبایل

خدمات پرداخت و
تعیین خسارت آنلاین اتومبیل

می‌دانیم که بعد از تصادف اصلی‌ترین دغدغه، زمانبر بودن فرایند تعیین و دریافت خسارت ماشین است و این موضوع معمولا چند روزی طرفین تصادف را درگیر می‌کند. بیمه مرکزی با اپلیکیشن بیمانی بستری را فراهم کرده تا فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو به صورت آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث مالی مسئولیت جبران خسارت مالی تمام افراد ‌زیان‌دیده در تصادف به جز راننده مقصر را به عهده دارد. بیمه شخص ثالث بیمه‌ای اجباری برای تمام وسایل نقلیه موتوری است. پرداخت خسارت به شخص ثالث شامل برخورد با اجسام ثابت مانند گاردریل و حیوانات هم‌ می‌شود. در قرارداد بیمه خودرو، مالک خودرو شخص اول و شرکت بیمه شخص دوم یا ثانی است. به هر فردی که در حادثه دچار آسیب و یا زیان شود، به جز شخص اول (راننده مقصر) شخص ثالث گفته می‌شود. سرنشینان خودرو مقصر هم شخص ثالث حساب می‌شوند. هر خسارت مالی که به شخص یا اشخاص ثالث وارد شود توسط این بیمه جبران‌ می‌شود.

ثالث1

بیمه جرحی فوتی

بیمه شخص ثالث جانی مسئولیت جبران خسارت جانی (جرحی یا فوتی) تمام افراد ‌زیان‌دیده در تصادف به جز راننده مقصر را دارد. این بیمه تمام هزینه‌های درمان و یا فوت را براساس نرخ مصوب قوه قضاییه پرداخت‌ می‌کند. بیمه شخص ثالث جزو بیمه‌های اجباری است و نداشتن آن جریمه دارد. نرخ پوشش بیمه شخص ثالث جانی متناسب با نرخ دیه در نظر گرفته شده است. بیمه شخص ثالث پوششی به عنوان بیمه حوادث راننده دارد که برای جبران خسارت‌های جانی راننده مقصر حادثه در نظر گرفته شده است.

بیمه بدنه

بیمه بدنه شامل جبران زیان مالی وارد بر وسیله نقلیه موتوری بر اثر تصادف، دزدی و ... است. این بیمه شامل پوشش اصلی و پوشش اضافی‌ می‌شود. در پوشش اصلی بیمه بدنه مواردی مانند صاعقه، آتش سوزی، برخورد با جسم ثابت و ... در نظر گرفته شده است. خرید بیمه بدنه اجباری نیست اما از آنجایی که پوشش زیادی دارد اکثر افراد از آن استقبال‌ می‌کنند. به کمک این بیمه‌ می‌توان خسارت‌های وارد شده به ماشین در تصادف را کاهش داد. به علاوه بیمه بدنه پوشش‌های اضافی دارد که‌ می‌توان به صورت الحاقیه به مفاد بیمه نامه اضافه کرد.

بیمه حوادث راننده چیست؟

بیمه حوادث راننده برای جبران خسارت وارده به مقصر در نظر گرفته شده و از پوشش‌های اجباری بیمه شخص ثالث است.

در صورتی که به عنوان مقصر گواهینامه نداشته باشم باز هم می‌توانم از بیمه استفاده کنم؟

در این صورت امکان استفاده ار بیمانی وجود ندارد. اما در حالت کلی بیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند ولی این حق وجود دارد که بیمه نسبت به بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام نماید.

آیا خرید و فروش ماشین بدون بیمه امکان پذیر هست؟

خرید و فروش خودرو بدون پوشش بیمه شخص ثالث امکان پذیر نیست.

در تصادف با دوچرخه از چه بیمه‌‌‌ای استفاده می‌شود؟

در صورت تصادف با دوچرخه اگر دوچرخه سوار مقصر باشد خسارت وارده به زیان‌دیده باید توسط راکب پرداخت شود.
در صورتی که راننده خودرو مقصر باشد مانند سایر تصادفات خسارت وارده به دوچرخه سوار از بیمه شخص ثالث مقصر پرداخت می‌شود.

All right reserved Bimany.ir 2023 © 

Cookie Policy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

متوجه شدم